Muhàrram Muhàrram és el primer mes del calendari musulmà i té 30 dies. És un dels més sagrats de l’any, sobretot pels xiïtes, que hi

Read More